Kaja

mai 232013
 

Peenemaks.ee foorum on paljudele bariaatrilisel lõikusel käinutele ja seda planeerivatele inimestele hindamatu abimees informatsiooni ja toe leidmisel, sinna on aja jooksul kogunenud palju väärtuslikku informatsiooni.  Kuna selle asutajal ja  senisel pidajal Margus Vosmil  jäi foorumi arendamiseks ajalist ressurssi väheks, võttis MTÜ Kergem Elu selle pidamise oma õlule. Üks MTÜ asutajatest on juba mõnda aega foorumi admistraatorina tegutsenud ning  foorumipidaja vahetus õnnestus ilma tehniliste probleemideta. Foorumi kasutajate jaoks ei muutu selle sammuga midagi.

Avaldme Margusele suurt tänu foorumi loomise ning arendamise eest ja loodame edaspidigi hoida lippu kõrgel. Ilma foorumita ei oleks sündinud ka meie MTÜ-d.

 

 

 

 

 Posted by at 14:37
jaan. 072013
 

Kergemelu.ee veebileht on küll väljatöötamise järgus, aga nüüd siiski avatud.  Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid, samuti küsimusi meile ja spetsialistidele, patsientide kogemusi ja lugusid. Oodatud on ka kõik, kes soovivad hakata tugiisikuks teistele st on valmis soovijatega oma kogemust personaalselt jagama.

 Posted by at 16:35