jaan. 272013
 

25. jaanuariks olid MTÜ Kergem Elu poolt bariaatrilise kirurgia ümarlauale kutsutud Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Selts, Mittetulundusühing Bariaatrilise Kirurgia Patsientide Liit ja Eesti Perearstide Selts.

Ümarlaua kokkukutsujana nägime probleemidena ajal, mil huvi ja vajadus bariaatrilise kirurgia vastu kiiresti kasvab:

 1. vajadust tagada bariaatriliste operatsioonide ootejärjekordade läbipaistvus ja mõistlik pikkus;
 2. patsientide piisavas mahus ja kvaliteedis nõustamist enne ja pärast bariaatrilist operatsiooni ja
 3. ravikvaliteedi tagamist kõikides bariaatrilisi lõikusi teostavates raviasutustes.

Ümarlaual osalesid Eesti Haigekassast juhatuse liige Mari Mathiesen, tervishoiuosakonna peaspetsialist Jane Alop ja tervishoiu spetsialist Kristel Ojala; Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Seltsist juhatuse liikmed dr Ilmar Kaur ja dr Andre Trudnikov; Eesti Perearstide Seltsi esindaja dr Vanda Kristjan ja MTÜ Kergem Elu esindajatena Kristi Parm, Katrin Lipso, Kaja Liiv ja Ülli Adamson.

Kolmetunnine arutelu oli sisukas ja bariaatriapatsientidena saime uusi ideid oma tegemisteks ja tuge mõnele senisele mõttele:

 1. Tegeleda on vaja bariaatrilise patsiendi ravijuhendi väljatöötamisega – patsiendid ei saa seda küll koostada, ent saavad olla nõu ja jõuga abiks kirurgidele ja perearstidele.
 2. Terviseametiga tuleb astuda dialoogi bariaatria ravikvaliteedi tagamise küsimuses.
 3. Vajalik on kogemusnõustamise tugiisikute võrgustiku loomine.
 4. Näeme vajadust koostada patsientidele uued, senisest konkreetsemad juhendmaterjalid operatsioonijärgseks ajaks ning oleme valmis osalema selle korraldamises
 5. Tuleb korraldada tugigruppide kokkusaamisi.
 6. Kirurgide kutseliit avaldab nimekirja kirurgidest, kes täidavad liidu poolt seatud pädevuskriteeriume bariaatriliste lõikuste tegemiseks. Kui info on avaldatud, juhime meie sellele omalt poolt ka patsientide tähelepanu.
 7. Perearstid saadavad meile statistilise ülevaate probleemidest, mis on ilmnenud patsientidel pärast bariaatrilist lõikust. See annab meile võimaluse teavitada inimesi ka terviseriskidest, mida toob maovähenduslõikus kaasa pikemas perspektiivis.
 8. Ravijärjekordade korralduse kohta annavad kirurgid oma selgituse kirjalikult ning meie edastame selle info oma kodulehel.
 9. Lisaks panustame omalt poolt tervislikuma toitumise propageerimisse pakkudes oma üritustel küpsiste asemel teistsuguseid suupisteid

Kokkusaamine läks hästi korda ja andis kindlustunde, et koostööst meiega on huvitatud kõik meie kutsele vastanud ja kohale tulnud organisatsioonid.

jaan. 072013
 

Kergemelu.ee veebileht on küll väljatöötamise järgus, aga nüüd siiski avatud.  Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid, samuti küsimusi meile ja spetsialistidele, patsientide kogemusi ja lugusid. Oodatud on ka kõik, kes soovivad hakata tugiisikuks teistele st on valmis soovijatega oma kogemust personaalselt jagama.

 Posted by at 16:35