Soovid olla tugiisik?

 

Kui Sa oled valmis oma kogemust jagama personaalses suhtluses inimestega, kes Sinu tuge vajavad, oled oodatud meiega koostööd tegema.

Igaühel meist on oma kogemus, mis seotud bariaatriaga: miks ja kuidas ületas kehamassiindeks rasvumise piiri, mida proovisime teha kehakaalu alandamiseks enne kui otsustasime bariaatrilise lõikuse kasuks, kust leidsime operatsiooni kohta vajaliku informatsiooni, mille järgi valisime haigla ja kirurgi, kas ootasime oma operatsiooni rahastust haigekassa poolt või finantseerisime lõikust ise, kuidas teavitasime oma otsusest lähedasi, millised probleemid ilmnesid pärast operatsiooni. Kogemused, millest teistel võib kasu olla.

Kuidas tugiisikuks saada?

Alustuseks tuleks kirjutada enesetutvustus ja saata koos oma kontaktandmetega e-posti aadressile info@kergemelu.ee. Võtame sinuga ühendust, suhtleme natuke ja lõpuks lisame su oma nimekirja.

Kui Sa mingil põhjusel enam bariaatria tugiisikuna tegutseda ei taha, piisab sellekohase teate saatmisest meile ja kustutame Su nimekirjast.

Mida enesetutvustuses kirjutada?

Me ei dikteeri mingil moel seda, mida pead enda kohta tingimata kirjutama. Sa ei pea esinema oma pärisnime all. Ka vanuse avaldamine ei ole kohustuslik, ent kui keegi otsib kontakti saatusekaaslasega, siis tõenäoliselt on vanus üks kriteeriume, mille põhjal otsust langetetakse, kellega konkreetselt kontakti võtta. Kindlasti on oluline piirkond, kus elad ja hea oleks märkida ka, millist suhtlusvormi eelistad: silmast silma kohtumised, meilivahetus, telefonivestlus, skype-suhtlus jne. Edasi võiks olla tutvustuses nimetatud operatsiooni tüüp (sleeve või bypass, aga miks mitte ka vähemlevinumad tüübid) ja haigla, kus lõikusel käisid ja ka operatsiooniarst. Oluline on meie meelest ka operatsiooni aeg. Mõne sõnaga võiksid puudutada seda, kas operatsioonijärgselt oli kõik korras või saab Sinu puhul rääkida ka mõnedest negatiivsetest kogemustest või koguni tüsistustest.

Võiksid kirjutada enesetutvustuses enda ametist, haridusest, perekonnast, hobidest jne – kõigest sellest, mis võib olla tuge otsiva inimesega suhtlemisel ühisosaks.

Mida tahame omalt poolt pakkuda?

Selleks, et Sa ei peaks avaldama veebilehel kergemelu.ee oma igapäevases kasutuses olevat meiliaadressi, pakume võimalust saada endale meiliaadress kujul sinunimi@kergemelu.ee, kust siis on korraldatud meilide suunamine Sinu meilikasti.

Sellekohase huvi ja vajaduse korral saame organiseerida tugiisikutele veebipõhiseid suhtlusgruppe.

Pikemas perspektiivis kutsume tugiisikuid kokku omavahel silmast silma suhtlema ja loodetavasti saame pakkuda ka lühemaid koolitusi.

Kuidas inimesed jõuavad Sinuni?

Täna on Eestis arste, sealhulgas ka muidu tublisid ja toredaid perearste, kes bariaatriast väga palju ei tea. Me ei saa seda neile ette heita, kuivõrd bariaatria on Eestis uus kiireltarenev ala. Kavas on hakata levitama bariaatria tugiisikute nimekirja eelkõige perearstide seas, ent kindlasti liigub informatsioon meie tegevuse kohta ka inimeselt inimesele.

Mida peab silmas pidama tugiisikuna tegutsedes?

  1. Tugiisik on suhtlemisel tema poole pöördujatega viisakas ja korrektne, vältides muuhulgas kuulujuttude levitamist ja klatši.
  2. Tugiisikule teatavaks saanud informatsioon tuge vajava inimese kohta on igasuguste mööndusteta konfidentsiaalne.
  3. Tugiisik peab meeles, et ta saab anda nõu oma kogemuse ja omandatud teadmiste piires. Tugiisik ei saa võtta endale toitumisnõustaja, psühholoogi või mõne teise spetsialisti funktsioone, sest meil ei ole selleks pädevust.
  4. Tugiisik räägib ausalt  nii positiivsetest kui negatiivsetest külgedest ja proovib annda taskaalustatud pildi elust enne ja pärast operatsiooni tulenevalt oma kogemustest.
 Posted by at 13:10